Szanowni Rodzice,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii rekrutacja do Przedszkola nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu będzie przebiegać w następujący sposób:  

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

– przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail:  dyrektor@lesnapolana.eu ( zalecana forma),  W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki lub

– złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki,

każdego dnia roboczego, od 30.03. 2020 do 14.04.2020, w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 17.00, według załączonego schematu:

30.03. 7.00 – 9.00

31.03 7.00 – 9.00

01.04. 15.00 – 17.00

02.04. 15.00 – 17.00

03.04. 7.00 – 9.00

06.04. 7.00 – 9.00

07.04. 7.00 – 9.00

08.04. 15.00 – 17.00

09.04. 15.00 – 17.00

10.04. 7.00 – 9.00

14.04. 7.00 – 9.00

Złożenie wniosku odbywa się bezkontaktowo i nie będzie możliwości rozmowy z pracownikiem przedszkola, sprawującym nadzór nad skrzynką z wnioskami. Prosimy również o zachowanie należytej ostrożności przy składaniu wniosku. Jeśli widzimy, że przy skrzynce znajduje się jedna osoba czekamy aż wyjdzie i dopiero wchodzimy. 

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerem telefonu: 577680286 w godzinach od 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym: dyrektor@lesnapolana.eu 

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.

Z poważaniem

Grażyna Kasperska 

Dyrektor Przedszkola nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *