Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać, jeśli naprawdę chce się je wypełnić.”

Johann Wolfgang Goethe

Leśna Polana

Przedszkole Leśna Polana rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2019 roku z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie, które wykorzystaliśmy do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawania. Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę.

W przedszkolu dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia. Misją przedszkola Leśna Polana jest, aby poprzez budowanie partnerskich relacji zarówno z Rodzicem, jak i Dzieckiem, tworzyć takie warunki rozwoju, by Dziecko potrafiło doświadczać satysfakcji z bliskimi i samymi sobą, by uczyło się odpowiedzialności za siebie i innych oraz w mądry sposób stawało się małym obywatelem swojej społeczności

W naszym przedszkolu:

  • szanujemy Dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczenia, jego osobowość, emocjonalność, indywidualność i zachowania społeczne – dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do ich swobodnego rozwoju,
  • doceniamy możliwości poznawcze Dziecka, wierząc w jego mądrość, wrodzoną pasję poznawania świata – dlatego nie zawężamy metod pracy do jednej,
  • wierzymy w potencjał rozwojowy każdego dziecka, dlatego promujemy „przyjazne przewodnictwo” w miejsce tradycyjnego wychowania,
  • zakładamy, że Dziecko jest wartością samą w sobie, dlatego dbamy, by ważniejsze było „być” niż „osiągać” – opieramy się na założeniach pedagogicznych Jespera Juula,
  • odchodzimy od z góry narzuconych, przedszkolnych schematów, podążając za Dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagając mu w realizowaniu jego pasji i zainteresowań, wzmacniamy w Dziecku postawę tolerancji, szacunku dla wielokulturowości i ekologii,
  • u nas Dzieci stawiają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują, decydują, podejmują decyzję jednocześnie zachowując respektując obowiązujące zasady
  • budujemy w Dziecku zdrowe poczucie własnej wartości i wyjątkowości, z jednoczesnym poszanowaniem zasad współpracy i respektowania granic innych,
  • dążymy do wypracowania wspólnie z Dzieckiem wewnętrznej motywacji do uczenia się,

Jednocześnie w Leśnej Polanie nie stymulujemy dzieci nadmiarem bodźców, wyznajemy zasadę, że gdy mniej znaczy więcej – przestrzeń i relacje stają się wyjątkowym środowiskiem wychowania, dokonywania poznawczych, emocjonalnych i społecznych odkryć oraz zabawy.

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko:

– poznało swoje możliwości,

– nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie,

– dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych,

– stopniowo osiągało coraz wyższy poziom samodzielności w samoobsłudze oraz toku myślenia,

– zostało najlepiej przygotowane do szkoły podstawowej.

Pracujemy w oparciu o podstawy programowe MEN.