Ramowy rozkład dnia.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego( wycieczki, przedstawienia)  Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00. 

6:30 – 8:00 

Schodzenie się dziecka do przedszkola. Różne sytuacje edukacyjne-wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, rozmowy indywidualnej lub w małych zespołach , obserwacje dzieci.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8:00 – 8:20

Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka. spotkania w kręgu. Zabawy i ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Indywidualna praca z dzieckiem.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8:20 – 8:30 

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8:30 – 9:00

I  ŚNIADANIE. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole i w trakcie posiłku.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

9:00 – 10:00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą , zespołowe i indywidualne.

Zajęcia z całą grupą: zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę 

Wszystkie dzieci:  podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.

Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci-prowadzenie w zależności od potrzeb i możliwości dzieci: zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.

Zajęcia w kącikach zainteresowań-prowadzenie w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci-realizowane w ciągu dnia.

Sytuacje edukacyjne-zajęcia ze wsparciem nauczyciela,

Karty zadaniowe- stanowiącą podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,

Zajęcia aktywizujące dziecko- o charakterze plastycznym, muzycznym ruchowym,

Zajęcia dowolne- służące rozwijaniu zainteresowań własnych pomysłów zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

10:00 – 10:45

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i inne.

Zajęcia dodatkowe :język angielski język rosyjski, rytmika ,zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną zajęcia warsztatowe realizowane zgodnie z profilem przedszkola, realizacja projektów.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

10:45 – 11:00 

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do II śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11:00 – 11:15 

II śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11:15 – 12:30 

Leżakowanie-grupy młodsze.

Zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym:

– słuchanie muzyki.

-kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym,

-praca indywidualna z dzieckiem

-zajęcia o charakterze relaksacyjnym

-swobodna działalność dzieci,

-zabawy ruchowe ze śpiewem,

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacer.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

12:45 – 13:00 

Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13:00 – 13:45

Obiad. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu- zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami.

Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13:45 – 15:00

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i kompensacyjnych

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15:00 – 15:15

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności. Zajęcia dodatkowe związane z tematem projektu.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15:15 – 15:30

Podwieczorek

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15:30 – 17:00 

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych i kompensacyjnych.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy