Współpraca

Jesteśmy przedszkolem otwartym na świat i społeczność lokalną.

Chętnie nawiązujemy współpracę z różnymi środowiskami by zdobywać nowe doświadczenia. Chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Pomoc dla schroniska, Zbiórka dla dzieci z Domów Dziecka, festyny charytatywne, zbiórka nakrętek oraz społecznych: udział w festynach, konferencjach.