Szanowni Państwo, Rodzice najmłodszych mieszkańców Gminy Dopiewo…

Jak co roku, zbliża się termin rekrutacji do 12 publicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy. Zgodnie z harmonogramem od 4 marca placówki rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyjęcie do danego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji. Zakłada on dwa etapy naboru, w których najpierw brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a w następnej kolejności kryteria sformułowane przez Gminę jako organ prowadzący placówki oświatowe. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz postępowania rekrutacyjnego, harmonogramu czy kryteriów w poszczególnych etapach naboru znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA (https://www.lesnapolana.eu/rekrutacja/)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *