Przedszkole w ramach profilu artystycznego realizuje następujące projekty:

Program Edukacji Teatralnej „Leśny Teatr”

Program skierowany jest do dzieci 3-6 – letnich. Najważniejszym zadaniem tych zajęć jest rozwijanie uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej. Dzięki tym zajęciom dzieci zapoznają się ze sztuką teatralną, poznają środki artystycznego wyrazu, stosowane w teatrze, kształtują umiejętności dramatyczne podczas zabaw twórczych, rozwijają umiejętność posługiwania się językiem literackim, wzbogacają słownictwo, ćwiczą pamięć, wyrabiają odwagę i śmiałość – oswajają się z występami przed publicznością.

Formy realizacji programu: zabawy naśladowcze, zabawy z elementami dramy i pantomimy, improwizacja, inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań itp.

Projekt Plastyczny

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych dzieci w toku różnych działań plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej dzieci, uwrażliwianie na piękno, dostrzeganie form oraz barw, rozwijanie wyobraźni, ekspresji plastycznej, nabywanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki – dziełami artystów.

Formy realizacji programu: rysowanie węglem, rysowanie pastelami, wypełnianie konturów za pomocą nasion, gąbki maczanej w farbie, wycinanki, tworzenie figur przestrzennych z papieru, collage, ozdabianie przedmiotów według własnego pomysłu, wydzieranki, elementy zajęć florystycznych itp.

 

 

Projekt Muzyczny 

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem jest budzenie i rozwijanie wrażliwości na muzykę, rozwijanie wrodzonych uzdolnień muzycznych dzieci, uwrażliwianie na piękno, dostrzeganie bogactwa różnorodnych dźwięków wokół nas, poznawanie instrumentów muzycznych, przybliżanie postaci i dzieł wielkich kompozytorów, przyswajanie umiejętności właściwego zachowania się w operze, filharmonii, na koncercie.

Formy realizacji programu: zabawy muzyczne, udział w koncertach, gra na instrumentach, zabawy dźwiękowe, zabawy taneczne, zabawy z piosenką, ilustrowanie tańcem piosenek, wierszy i bajek itp.